Työuupumuksesta kärsii yhä useampi työntekijä. Työuupumuksen ennaltaehkäisy ja panostukset työssä jaksamiseen ovat myös kansantaloudellisesti merkittävä asia.

 

Työssä jaksaminen rakentuu pienistä, arkisista teoista ja valinnoista. Panostukset työssä jaksamiseen lähtevät työpaikan kulttuurista, jonka tulisi kannustaa työntekijöitä pitämään huolta omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Työnantajan tulee huomioida työn kuormittavuus ja taata työntekijälle sellaiset työolosuhteet, jotka mahdollistavat esimerkiksi työn säännöllisen tauottamisen.

Työssä jaksaminen ja työstä palautuminen nivoutuvat tiiviisti yhteen, sillä palautumista ei voi kerätä vapaapäivien ja lomien aikana varastoon, vaan palautumista tulee tapahtua jatkuvasti myös työpäivien aikana.

5 vinkkiä työssä jaksamiseen ja palautumiseen

1. Tunnista stressi ajoissa

Ohi menevät stressin tunteet ja stressaavat tilanteet ovat normaaleja ja osa ihmiselämää. Jos kuitenkin stressi pitkittyy, eikä siitä pääse eroon vapaa-ajallakaan, on todennäköisesti kyse pitkittyneestä kuormituksesta. On tärkeää löytää stressiä aiheuttavat tekijät ja tehdä tarvittavat muutokset stressin vähentämiseksi. Mitä kauemmin stressitilanne saa jatkua sellaisenaan, sen suuremmalla todennäköisyydellä se voi altistaa lopulta uupumukselle.

2. Käytä aikaa työtehtävien suunnitteluun ja kiinnitä huomiota työajan käyttöön

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Järjestä työviikon tai työpäivän aikana suoritettavat tehtävät tärkeysjärjestykseen ja kiinnitä huomiota siihen, kuinka paljon käytät aikaa kunkin tehtävän suorittamiseen. Voisiko esimerkiksi jonkun kokouksen hoitaa puhelimitse tai kuluuko työpäivän aikana paljon aikaa asioihin, jotka eivät ole olennaisia? Työn organisoimisella on valtava vaikutus työpäivien kulkuun ja siten niiden mielekkyyteen.

Esimerkiksi tehottomat kokoukset tai epäselvä ja liian laaja työnkuva voivat olla työssä kuormittavia tekijöitä. Omasta työnkuvasta on hyvä karsia pois kaikki sellainen, joka ei ole olennaista työtehtävien suorittamisen kannalta.

3. Järjestä itsellesi palauttavia taukoja ja toimintaa

Työn kuormitusta lisää huomattavasti, jos työpäivät kuluvat työtehtävästä ja kokouksesta toiseen juostessa. Tauot ja tietty määrä luppoaikaa ovat olennainen ja tärkeä osa työpäivää, koska niiden aikana työntekijä voi palautua päivän aikana kertyneestä kuormituksesta. Taukojumpat tai vaikkapa lyhyt joogahetki auttavat myös kehoa palautumaan ja vetreytymään työpäivän aikana.

Taukoja on suositeltavaa olla työpäivässä useita. Tauko voi olla esimerkiksi vain huomion suuntaamista muualle muutamaksi minuutiksi. Tauot jaksottavat työtä ja tuovat aivoille ja keholle virkistävää vaihtelua. Tällä on suuri vaikutus keskittymiskykyyn.

4. Lisää työpäiviin vaihtelua

Jaksota työtehtävien tekemistä viikon aikana niin, että yhteen työpäivään mahtuisi mahdollisimman paljon erilaista tehtävää. Saman asian toistaminen on puuduttavaa ja syö sekä jaksamista että työmotivaatiota. Mikäli et voi vaikuttaa työtehtäviin voit lisätä työpäivään jotain muuta vaihtelua esimerkiksi taukojen aikana.

5. Erota työ- ja vapaa-aika

Pyhitä vapaa-aikasi työn ulkopuolisille, sinulle tärkeille asioille. Vaikka työ olisi mielekästä ja tärkeää, se ei saa täyttää koko elämää. Sulje viikonloppuna työsähköposti ja viestimet ja ota kunnon irtiotto arjesta. Palautuminen ei vaadi mitään ihmeellisiä toimenpiteitä, ainoastaan aikaa levolle ja elämäniloa tuoville asioille.